HUN | ENG

tréningek - építsünk játszóteret!

Felelős vállalati magatartás (CSR)

Napjainkban az üzleti siker egyre fontosabb kritériumává válik a vállalatok felelős magatartása mind természeti, mind társadalmi környezetük iránt (Corporate Social Responsibility, CSR). Az ország számos területén még mindig elavult és balesetveszélyes játszótereken játszanak a gyerekek. Az EU normák szerinti kialakítású játszótér költséges, sok önkormányzat és önkormányzati intézmény nem engedheti meg magának a beruházást.

Programunkban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szervezet tagjai a társadalom számára is hasznos munkát végezve tanuljanak, miközben a tréning keretei között felépítenek egy játszóteret. Ez több az egyszerű szponzorációnál: a program amellett, hogy segít a szűkebb anyagi lehetőségekkel bíró lakóközösségeken, élő kapcsolatot teremt a szervezet és környezete között. A felelősségvállalás fogalma a programon keresztül többé válik egy hangzatos jelszónál és megtelik tartalommal. Ennek megtapasztalása formálhatja a vállalati kultúrát, illetve javíthatja a munkatársak együttműködését, elégedettségét és elkötelezettségét. Programunk segít élővé és megéltté tenni a felelős vállalat koncepcióját, és meghatározó – vagy akár kezdő – lépése lehet egy vállalati CSR programnak.

Erdei tornapálya építése (CSR)

A program - Pihenőpark - erdei wellness pálya építése Tornapálya kialakítása, nagy forgalmú turisztikai helyszínen, további lehetőséget biztosít az oda érkezők számára a szabadidejük tartalmas eltöltésére. Mára a mozgás iránti igény felkeltése minden korosztály körében alapvető közösségi érdek, az egészséges életmódra való nevelés központi témája.

A tornapálya nem csak gyerekeknek, de családok egészének kínál lehetőséget kikapcsolódásra, mozgáskultúrájuk fejlesztésére. A program során a résztvevők együttes erőfeszítéssel erdei tornapályát építenek fel előre gyártott elemekből. Az építés kiterjed a kapacsolódó földmunkák elvégzésére, így magába foglalja az alapgödrök kiásását, továbbá az elemek felállítását, és felület kezelését, természetesen szakképzett segítők bevonásával.