HUN | ENG

tréningek - egyszerűen outdoor

Erősödő kapcsolatok, hatékony együttműködés

Egy jól működő szervezet elengedhetetlen része, hogy a munkatársak képesek legyenek csapatként funkcionálni és a közös célok elérése érdekében együttműködni. Fontos, hogy a csapattagok ismerjék saját maguk, illetve egymás képességeit, tudását, egymás közötti interakcióikban megfelelő kommunikációs stílust használjanak, és munkakörnyezetüket olyanná alakítsák, amiben jól érzik magukat. A hatékonyan együttműködő csoport több mint a részeinek összege. A csoport egy más minőség. Ha sok „emberi kéz” működik közre egyazon probléma megoldásán, az egyéni erők kombinációja a „fizikai többleten” túlmutat, hisz az interakciók során kialakult egészséges versengés fokozza az egyéni teljesítő- képességeket.

Tréning programjaink célja, hogy a csapattagok sikeres együttműködését szolgáló megfelelő viselkedések tudatossá váljanak, kialakuljon a motiváció, az elköteleződés a csoport iránt, a személyes kapcsolatok, kölcsönös bizalmi viszonyok megerősödjenek.

Csapatépítő programjainkat úgy állítottuk össze, hogy azok a csoport fejlesztési célkitűzések megvalósítására összpontosítsanak. A megvalósítás során olyan a tréning gyakorlatokat, outdoor , indoor technikai elemeket használunk, amik a kompetenciák fejlesztése céljából hatékonyak. A kompetencia fejlesztési célkitűzések között az alábbiakat kiemelt fontosságúnak tekintjük: asszertivitás, csapathatékonyság, csoportszerepek, csoportirányítás, együttműködés, kommunikáció, kreativitás, tudás kibontakoztatás, konfliktuskezelés, problémamegoldás, változáskezelés.

A tréningprogramokat főként outdoor gyakorlatok alkotják, melyek először egyszerűbbek, később egyre bonyolultabbá válnak. Ezek közül több olyan outdoor gyakorlat van, amelyet kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén nagyobb termekben is meg lehet tartani. A tréning gyakorlatokat igény esetén elméleti háttéranyaggal egészítjük ki.